Røntgen

Ulike billeddiagnostiske undersøkelser vil ofte supplere den kliniske undersøkelsen og/eller kan bekrefte en evt. diagnose. Vi er utdannet til å ta skjelettrøntgen og selv vurdere bildene.Vi har også anledning til å rekvirere mer avanserte undersøkelser som CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus.

Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege.t. diagnose. Vi er utdannet til å ta skjelettrøntgen og selv vurdere bildene.Røntgenbilder brukes diagnostisk for å utelukke evt. kontraindikasjoner til behandling (som f. eks. ved brudd, svulster og annen alvorlig sykdom ).

I mange tilfeller, til tross for at det ikke er mistanke om evt.patologi, velger vi allikevel å ta røntgen av ryggsøylen. Bildene brukes da til det vi kaller biomekanisk analyse,- noe som er et svært vedifullt verktøy for oss kiropraktorer. En slik analyse gir oss et mer nøyaktig bilde av en problemstilling og hjelper oss å skreddersy våre behandlingsteknikker til de spesifikke problemstillingene.