SEVERS SYNDROM |

VEKSTSONESMERTER I HÆL

Severs (syndrom) er en vanlig, og noen ganger langvarig, tilstand som utelukkende rammer barn – typisk i alderen 8-12 år. Tall fra Danmark tyder på at 6 % av alle barn i dette aldersspennet utvikler slike hælsmerter.


Hva er severs?

Severs er en smertefull plage som merkes på den bakerste delen av hælbeinet. Her finner vi vekstsonen i hælen, og det er denne som irriteres og skaper problemer for den aktive unge. Vi har vekstsoner i enden av alle knokler i kroppen, men unikt med vektsonen i hælen er at den utsettes for direkte støt mot underlaget, og kanskje er det derfor så mange utvikler denne tilstanden.


På fagspråket kalles det en calcaneal apofysitt. På latin kalles hælbeinet for calcaneus, og apofyse er det samme som vekstsone. Når ordet slutter på «-itt» vet vi at det dreier seg om en betennelse - og i dette tilfellet en betennelse i hælbeinets vektsone. Alle (eller i hvert fall de fleste) vekstsoner forbeines/lukkes med tiden, og det er også derfor vi ikke ser eldre individer med severs.


Undersøkelse

Barnet har som regel smerte ved hælgange eller ved direkte trykk mot hælens vekstsone. De fleste opplever smerter i etterkant av aktivitet, noen under aktivitet, og ved verre tilfeller er man hindret i å delta grunnet smertene. Ultralyd kan benyttes, om ikke annet for å utelukke andre årsaker til hælsmertene, men er ikke nødvendig.


Behandling

Det er ikke bare-bare å ha severs, og på grunn av tilstanden står barnet i fare for å miste viktig tid med venner om man er hindret i å delta på favorittaktiviteten. Behandlingen går ut på å justere aktivitetsnivået for en periode, men det er likevel viktig å holde seg i aktivitet. Om smertene blusser opp kan det lindre å ise ned området.


Tilpasning av spesialsåler

På Risheim kiropraktorklinikk leverer og tilpasser vi såler som i 90 % av tilfellene hjelper på hælsmerten barnet opplever. Utformingen av sålene går ut på å løfte hælen opp så den ikke kommer i direkte kontakt med underlaget. På denne måten kan barnet kan løpe, hoppe og danse uten å provosere hælsmertene like mye. Sålene brukes både ved fritids- og idrettsaktiviteter, og dersom smertene er store anbefales barnet å bruke det hele tiden. Sålene kan tilpasses samme time som undersøkelsen, og er klare til bruk med én gang. De har god holdbarhet, og når barnet vokser ut av størrelsen er det som regel ikke behov for nye såler.

Severs1
Severs2
Severs3
Severs4
Severs5
Severs6
Severs7